Regulatory temperatury

seria PXF

 

 •  Sterowanie PID, SELF TUNING, FUZZY LOGIC, ON/OFF

 • Wejście: termoelementy, napięciowe, prądowe

 • Wyjście: przekaźnikowe, SSR lub 4-20mA

 • Auto-tuning

 • Programowalne charakterystyki czasowe

 • 32 typy alarmów

 • Możliwość przełączania praca ręczna-automatyczna

 • RS485 z protokołem MODBUS RT

Regulatory serii PXF to kolejny krok w rozwoju doskonałej linii regulatorów fuzzy logic. Posiadając wszystkie zalety swych poprzedników nowa seria oferuje wiele użytecznych funkcji.


Możliwość przełączania pomiędzy pracą ręczną i automatyczną rozszerza zastosowania regulatorów PXF do aplikacji procesowych takich jak regulacja ciśnienia i przepływu. Poszerzony program przebiegu wartości zadanej może być uruchamiany za pomocą programowalnego przycisku na panelu regulatora.

Do dyspozycji użytkownika oddano 8 tablic parametrów regulacji, zwiększono prędkość transmisji RS485 oraz dodano opcjonalną funkcję programowania regulatora z poziomu PC przez port RS232.

Najważniejsze funkcje dodatkowe:

 • Praca w układzie – grzanie/chłodzenie,

 • Programowalne alarmy (max. 2 punkty) – typ alarmu może być wybrany spośród 32

  rodzajów alarmów

 • Programowalne przebiegi temperatury zadanej – max. 64 kroki.

 • Programowalny przycisk użytkownika pozwala m.in. na zmianę trybu regulacji

  automatyczna/ręczna, kontrolę programu przebiegu SV

 • Zewnętrzne wejścia pozwalają m.in. na zmianę wartości zadanej, uruchomienie timera,

  zmianę zestawu parametrów PID

 • Interfejs RS 485 z protokołem Modbus RTU pozwala łączyć regulatory w sieć i nadzorować

  przez PLC lub program SCADA

 • Możliwość bezpośredniej współpracy z siłownikiem elektrycznym lub układem serwo

seria PXR

Ten rodzaj urządzeń doskonałe sprawdza się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba dokładnej i szybkiej regulacji temperatury. Radzą sobie nawet z najtrudniejszymi do regulacji obiektami z opóźnieniem i dużą bezwładnością. Regulatory temperatury w tym modelu posiadają sprawdzony algorytm autotuningu, który uwolni Cię od ręcznego poprawiania nastaw PID.

Wykorzystanie techniki FUZZY LOGIC stwarza możliwość znacznej poprawy jakości regulacji, zwłaszcza w układach o dużej liczbie stanów nieustalonych. W przypadku wystąpienia odchylenia od punktu pracy, czy to podczas przeregulowania czy też wystąpienia zakłócenia, regulator znając charakterystykę układu skróci czas powrotu do punktu pracy i zmniejszy wpływ zakłóceń na proces.

Dostępna jest duża różnorodność innych funkcji opcjonalnych:

 • Praca w układzie – grzanie/chłodzenie,

 • Programowalne alarmy (max. 2 punkty) – typ alarmu może być wybrany spośród 32

  rodzajów alarmów

 • Programowalne przebiegi temperatury zadnaej – 8 par parametrów,

 • Zewnętrzne wejście cyfrowe DI (2 punkty) – można zmieniać wartość zadaną na

  zaprogramowaną wcześniej podając sygnał na wejście cyfrowe albo używać jako czasówkę

 • Interfejs RS 485 z protokołem Modbus RTU pozwala łączyć regulatory w sieć i nadzoworać

  przez PLC lub program SCADA

Główne cechy regulatorów serii PXR:

 • Sterowanie PID, SELF TUNING, FUZZY LOGIC, ON/OFF

 • Auto-tuning

 • Wyjście: przekaźnikowe, SSR lub 4-20mA

 • Wejście: termoelementy lub 4-20mA

 • Charakterystyki czasowe

 • 32 typy alarmów

 • Prosta obsługa

 • Wejścia cyfrowe DI

 • RS485 z protokołem MODBUS RTU

Typowe zastosowania:

 • Wytłaczarki, zgrzewarki, ekstrudery, piece, tunele grzewcze

 • Układy regulacji nadążnej

 • Tablice pomiarowe i procesowe

seria PXE

Wersja ekonomiczna regulatorów Fuji.

Główne cechy:

 • Wodoodporny i płytki na 1,6mm panel przedni

 • Użytkownik może ustawić typ wejścia spośród Pt100, RTD i 9 typów termopar oraz ich zakres pomiarowy za pomocą przycisków na panelu przednim

 • regulacja typu on-off, PID i rozmyta

 • Wyjście przekaźnikowe lub wyjście SSR

 • Do dwóch wyjść alarmowych

seria PXH

Regulator uniwersalny – wysoka prędkość i wysoka dokładność: 

Wstępnie zainstalowane szablony programowania umożliwiają łatwą konfigurację dla różnych aplikacji. Po wybraniu odpowiedniego „szablonu aplikacji”, ustawienia wejść/wyjść i wewnętrzne bloki obliczeniowe mogą być automatycznie skonfigurowane. Ładowanie i pobieranie parametrów odbywa się w prosty sposób za pomocą oprogramowania do ładowania parametrów. Oprogramowanie to jest dostępne w standardzie.

Fabrycznie zainstalowane szablony aplikacji:

 • PID

 • PID + wybór SV

 • PID + moduł matematyczny

 • PID + SV wybierz + moduł matematyczny

 • PID + wybór wejścia + moduł matematyczny

 • Regulacja ciepła/chłodu

 • Regulacja ciepła/chłodu + wybór SV

 • Totalizacja

 • Sterowanie z pozycyjnym sprzężeniem zwrotnym

 • Serwosterowanie

Główne cechy:

 • Szybkie próbkowanie: 50 ms

 • Dokładność odczytu: 0,1%.

 • 5-cyfrowy wyświetlacz może pokazywać miejsca setne

 • Uniwersalne wejście (do 2 punktów)

 • 9DI+9DO

 • 1AI+2AO

 • Akceptuje różne wejścia: termopara, RTD, napięciowe lub prądowe

 • Wyjścia przekaźnikowe, SSR/SSC, 4-20 mA DC lub wyjście sterujące zaworem sterowanym silnikiem

 • 64 kroków funkcji rampy

 • Funkcja matematyczna

 • Wstępnie zainstalowane szablony programów

 • Komunikacja RS-485

DO POBRANIA:

Karta katalogowa regulatorów Fuji

Shopping Cart
Scroll to Top