Foster

 
 
 
 
 
 
    Regulatory temperatury PXR
      Oznaczenia kodowe serii PXR
    Regulatory procesowe PXG
    Regulatory procesowe PYH
    Termostaty PAS3
 
 
 
 
 
 
 Foster

Regulatory temperatury serii PXR

 • Sterowanie PID, SELF TUNING,
  FUZZY LOGIC, ON/OFF
 • Auto-tuning
 • Wyjście: przekaźnikowe, SSR lub 4-20mA
 • Wejście: termoelementy lub 4-20mA
 • Charakterystyki czasowe
 • 32 typy alarmów
 • Prosta obsługa
 • Wejścia cyfrowe DI
 • RS485 z protokołem MODBUS RTU

Wykorzystanie techniki FUZZY LOGIC stwarza możliwość znacznej poprawy jakości regulacji, zwłaszcza w układach o dużej liczbie stanów nieustalonych. W przypadku wystąpienia odchylenia od punktu pracy, czy to podczas przeregulowania czy też wystąpienia zakłócenia, regulator znając charakterystykę układu skróci czas powrotu do punktu pracy i zmniejszy wpływ zakłóceń na proces.

Dostępna jest duża różnorodność innych funkcji opcjonalnych:

 • Praca w układzie - grzanie/chłodzenie,
 • Programowalne alarmy (max. 2 punkty) - typ alarmu może być wybrany spośród 32 rodzajów alarmów
 • Programowalne przebiegi temperatury zadnaej - 8 par parametrów,
 • Zewnętrzne wejście cyfrowe DI (2 punkty) - można zmieniać wartość zadaną na zaprogramowaną wcześniej podając sygnał na wejście cyfrowe albo używać jako czasówkę
 • Interfejs RS 485 z protokołem Modbus RTU pozwala łączyć regulatory w sieć i nadzoworać przez PLC lub program SCADA

Typowe zastosowania

 • Wytłaczarki, zgrzewarki, extrudery, piece
 • Układy regulacji nadążnej
 • Tablice pomiarowe i procesowe

SPECYFIKACJA PODSTAWOWA REGULATORÓW SERII PXR

Właściwości Opis
  PXR3 PXR4 PXR5 PXR9
Wymiary 24x48x97 mm 48x48x78.8 mm 48x96x78 mm 96x96x79.5 mm
Algorytmy regulacji PID, ON/OFF, fuzzy logic, self tunning, grzanie/chłodzenie
Sygnały wejściowe Pt100, termopary, DC 1-5V lub DC 4-20 mA
Dokładność pomiaru 0.5% skali + jedna cyfra
Minimalny czas cyklu sterowania 0.5 s
Typy wyjść Przekaźnik, SSR, DC 4-20 mA
Wyjścia alarmów Max. 2 punkty Max. 3 punkty Max. 3 punkty Max. 3 punkty
Alarm przepalenia grzałki Nie Tak
Programowalne przebiegi tepmperatury zadanej Tak
Komunikacja RS 485, protokół MODBUS RTU lub FUJI
Wejście cyfrowe Max. 2 punkty
Retransmisja temperatury zmierzonej do sygnału 4-20 mA
Zdalna zmiana wartości zadanej Nie Tak
Zasilanie AC 100-240 V lub DC 24 V
Stopień ochrony IP 66 od czoła
Montaż na szynie DIN Dodatkowy konektor Nie
Dodatkowa osłaona zacisków Nie Tak
Spełnione standardy UL. cUL, CSA, znak CE

WYBRANE FUNKCJIE SPECJALNE REGULATORÓW SERII PXR

Przykładowe typy alarmów

OpisDiagram
Przekroczenie górnej wartości
Przekroczenie dolnej wartości
Przekroczenie górnej wartości z podtrzymaniem
Przekroczenie dolnej wartości z podtrzymaniem
Przekroczenie wartości dopuszczalnego górnego odchylenia
Przekroczenie wartości dopuszczalnego odchylenia dolnego
Przekroczenie dopuszcalnej wartości odchylenia dolnego lub górnego
Przekroczenie wartości dopuszczalnego odchylenia górnego z podtrzymaniem
Przekroczenie wartości dopuszczalnego odchylenia dolnego z podtrzymaniem
Przekroczenie dopuszcalnej wartości odchylenia dolnego lub górnego z podtrzymaniem
Dopuszczalne wahania górne wartości regulowanej niezależnie dla wyjścia AL1 i AL2
Dopuszczalny zakres wartości regulowanej niezależnie dla wyjścia
Dopuszczalne wahania górne wartości regulowanej
Dopuszczalna górny limit i dolne wahanie wartości regulowanej
Dopuszczalna dolny limit i górne wahanie wartości regulowanej

Możliwości oprogramowania wejścia cyfrowego (binarnego)

 • Zmiana wartości zadanej (wartość SV z panelu, SV1-SV3)
 • Załączenie/zatrzymanie procesu regulacji
 • Załączenie/zatrzymanie zaprogramowanego przebiegu temperatury zadanej
 • Załączenie/zatrzymanie autotunningu
 • Kasowanie alarmu
 • Uruchomienie wbudowanego timera

Regulacja typu grzanie / chłodzenieProgramowalne przebiegi temperatury zadanej

Seria PXR umożliwia zaprogramowanie 8-mio punktowego przebiegu temperatury zadanej - możliwa jest prosta realizacja złożonego procesu regulacji.Retransmisja sygnału wartości PV do innego urządzenia

Rozwiązanie to umożliwia np. rejestrację zmian temperatury bez użycia dodatkowych czujników. Przeskalowany sygnał temperaturowy jest przekazywany do współpracujących urządzeń w standardzie 4-20mA.Komunikacja przy użyciu interfejsu RS485

Gotowe rozwiązania komunikacyjne sprawiają, że regulatory FUJI można łatwo łączyć w sieci. Staje się więc możliwa ich bezpośrednia współpraca z programami SCADA lub innymi urządzeniami np. panelami operatoskimi, czy też sterownikami PLC. 

do góry


80-171 Gdańsk, ul. J. S. Bacha 20, tel. (58) 320 15 37, fax (58) 320 15 39, e-mail:
41-300 D‘browa Górnicza, ul 11. Listopada 1, tel./fax (32) 264 99 59,