Foster

 
 
    XGB
    Master-K120
    Glofa GM7U
    Glofa GM6
      Moduły I/O
      APM - Moduły pozycjonowania osi
    Glofa GM4
    Przekaźniki programowalne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foster

APM - Moduły sterowania napędami i pozycjonowania osi

  • Wysoka dokładność pozycjonowania
  • Zaawansowana kontrola prędkości i położenia
  • Interoplacja liniowa i kołowa
  • Kontrola prędkości trapezoidalna i S-krzywymi
  • Łatwa kontrola napędu za pomocą sygnałów zewnętrznych
  • Wbudowana obsługa enkodera
  • Możliwość monitorowania i symulacji


Sterownik PLC wraz z modułem APM daje podstawę do budowania systemów z silnikami krokowymi lub serwomotorami o dużych możliwościach. Dla klientów pragnących precyzyjnie wycinać, wiercić, czy przesuwać zastosowanie modułów pozycjonowania APM idealnym rozwiązaniem. Wykorzystując moduły APM użytkownik może uzyskiwać dowolne kształty złożone z linii prostych oraz wycinków koła.

W związku z możliwością wyboru rodzaju wyjściowych impulsów sterujących, moduł nadaje się do współpracy niemal z każdym sterownikiem serwomotoru (serwopackiem).

SPECYFIKACJA PODSTAWOWA MODUŁÓW APM

Właściwość Wyjścia typu otwarty kolektor Wyjścia typu nadajnik linii
Liczba osi 1 2 3 1 2 3
Typ CPU GM 4 G4F-PP1O G4F-PP2O G4F-PP3O G4F-PP1D G4F-PP2D G4F-PP3D
GM 6 G6F-PP1O G6F-PP2O G6F-PP3O G6F-PP1D G6F-PP2D G6F-PP3D
Sygnał wyjściowy Impulsowy
Interpolacja 2- i 3- osiowa liniowa / 2- osiowa kołowa
Kontrola prędkości i pozycji Tak
Dostępne jednostki mm, cale, stopnie, impulsy
Podtrzymanie danych Pamięć typu FLASH
Zakres adresowania pozycji od -2.147.483.648 do +-2.147.483.647
Zakres prędkości pozycjonowania 0.01 - 20.000.000,00 mm/min
0.001 - 2.000.000,000 inch/min
0.001 - 2.000.000,000 stopni/min
1 - 200.000 imulsów/s 1 - 1.000.000 impulsów/s
Max częstotliwość impulsów 200 kHz 1 MHz
Częstotliwość impulsów/dystans 200 kHz/2m 1 MHz/10m
Kształt przebiegu przyspieszania/zwalniania Trapezoidalny i krzywe S
Czas przyspieszania/zwalniania 1 - 65535 ms
Powrót do punktu odniesienia Przybliżone przejście, faza Z enkodera, wyłącznik krańcowy
Szybki powrót do punktu odniesienia Tak
Praca ręczna JOG/MPG/Inching
Praca synchroniczna Tak
Kompensacja luzów Tak
Pozostałe Zmiana pozycji docelowej podczas pracy
Zmiana prędkości podczas pracy
Przełączanie pozycja/prędkość
Symulacja

Każdy moduł posiada 12 wejść, których sygnały pochodzą między innymi od: wyłączników krańcowych, punktu bazowego, zewnętrznego startu/stopu dla danej osi. Pozostałe 6 wejść wspólnych to: sygnały z enkodera lub zewnętrznego generatora impulsów (razem 4), sygnał awaryjnego zatrzymania oraz sygnał jednoczesnego startu wszystkich osi.
Jedynymi wyjściami modułu są wyjścia sterujące serwomotorem. Sygnały wyjściowe są podawane różnicowo w postaci sygnału i jego negacji. W zależności od wyboru trybu pracy możliwe jest sterowanie za pomocą sygnałów: CW/CCW, krok/kierunek, oraz impulsów A i B przesuniętych fazowo.

Maksymalna częstotliwość generowanych impulsów wyjściowych dla typu modułu o standardzie wyjścia otwarty kolektor wynosi 200kHz. W aplikacjach wymagających większej dokładności pozycjonowania można zastosować moduł o standardzie wyjścia nadajnika linii (częstotliwość generowanych impulsów wyjściowych wynosi 1 MHz). We wszystkich typach modułów dostępnych jest wiele dodatkowych funkcji np.:
- możliwość wyboru jednostek pozycjonowania (mm, cale, stopnie, impulsy),
- generowanie trapezowych i S-kształtnych trajektorii prędkości,
- ustawiane czasy przyspieszania i zwalniania z zakresu od 1 do 65,535 ms,
- możliwość zmiany prędkości i/lub pozycji końcowej w czasie ruchu,
- kompensacja luzu np. przekładni,
- możliwa jest trzyosiowa interpolacja liniowa oraz dwuosiowa interpolacja kołowa (tylko moduły 2- i 3-osiowe).

Moduły APM mogą być programowane dwoma sposobami: programem narzędziowym APM Software Package lub bezpośrednio ze sterownika PLC.
Korzystając z programu narzędziowego użytkownik ma możliwość prostego wpisywania parametrów ruchu, symulacji oraz monitorowania. Możliwość łączenia programowania modułu za pomocą programu APM Software Package (wczytywanie parametrów ruchu) z programem w sterowniku PLC (obsługa alarmów, zdarzeń oraz sterowanie maszynami wykorzystanymi w danej aplikacji) daje użytkownikowi duże możliwości kontroli i sterowania w rozbudowanych aplikacjach.

Jak wszystkie programy narzędziowe aplikacja APM Software Package jest w pełni darmowa.

do góry


80-171 Gdańsk, ul. J. S. Bacha 20, tel. (58) 320 15 37, fax (58) 320 15 39, e-mail:
41-300 D‘browa Górnicza, ul 11. Listopada 1, tel./fax (32) 264 99 59,