Foster

 
 
    XGB
    Master-K120
    Glofa GM7U
    Glofa GM6
    Glofa GM4
    Przekaźniki programowalne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foster

Sterowniki PLC serii MASTER-K120S

  • Prosta obsługa i programowanie
  • Interfejsy RS232C/RS485, protokół Modbus
  • Różne typy rozszerzeń; do 120 punktów I/O
  • Duża szybkość CPU - do 0,1µs / krok
  • Regulatory PID z autotuningiem
  • Szybkie liczniki - do 100kHz
  • Wyjścia częstotliwościowe - do 100kHz
  • Przyjazne, darmowe oprogramowanie pracujące w systemie Microsoft Windows


Sterowniki PLC serii Master K120S tworzą rodzinę sterowników kompaktowych o wielu standardowo wbudowanych funkcjach takich jak: regulatory PID, szybkie liczniki HSC, wyjścia częstotliwościowe, gotowe rozwiązania komunikacyjne. Stanowią one doskonałą bazę przy tworzeniu różnorodnych aplikacji. Sprzyja temu bardzo przyjazne oprogramowanie i niewielkie rozmiary. Szerokie możliwości programowe pozwalają tworzyć również aplikacje bardziej złożone wykorzystujące operacje matematyczne, operacje na słowach i bitach oraz komunikację w sieci sterowników również z protokołem MODBUS.
Do mniej wymagających aplikacji LG proponuje wersję Master-K120S Economic.

Wraz ze sterownikiem użytkownik otrzymuje pełne oprogramowanie do tworzenia aplikacji z instrukcją w języku polskim na CD. Instrukcja w formie książki na życzenie.

- Specyfikacja podstawowa wersji Standard
- Wbudowane funkcje
   - Filtracja sygnałów wejściowych
   - Wejście impulsowe
   - Regulator PID
   - Szybki licznik
   - Pozycjonowanie osi
- Specyfikacja podstawowa wersji Economic
- Oprogramowanie KGL-WIN i kable połączeniowe

SPECYFIKACJA PODSTAWOWA SERII MASTER-K120S STANDARD

Właściwości Opis
Metoda pracy Cykliczne wykonywanie zapisanego programu
Zapamiętywanie stanu I/O Odświeżanie co 1 cykl
Język programowania Drabinkowy (LD), Mnemoniczny (IL)
Instrukcje podstawowe 30
Instrukcje aplikacyjne 277
Typy wejść DC 24V (LED sygnalizacyjny), analogowe, temperaturowe (Pt100), 4 licznikowe do 100kHz (wer. Standard i DRT)
Typy wyjść przekaźnik, tranzystor (generator 100kHz-wersja DRT)
Max. liczba I/O binarnych 120
Szybkość pracy CPU 0,1 µs / krok
Pojemność programu 10.000 kroków
Markery Wejścia / Wyjścia P000 ÷ P063F (1024)
Markery Pomocnicze M000 ÷ M191F (3072)
Markery Keep K000 ÷ K031F (512)
Markery Link L000 ÷ L063F (1024)
Markery specjalne F000 ÷ F063F (1024)
Timery T000 ÷ T255
Liczniki C000 ÷ C255
Step Controller S00.00 ÷ S99.99
Rejestry 16 bitowe D0000 ÷ D4999 (5000)
Typy timerów Opóźniony ON, Opóźniony OFF, Sumujący, Monostabilny, Ponownie wyzwalany
Typy liczników Up, Down, Up-Down, Ring Counter
Regulatory 8 pętli PID, Autotuning, grzanie - chłodzenie
Komunikacja 2x RS 232, RS 485
Protokoły komunikacyjne MODBUS ASCI/RTU, CNet (LGIS), użytkownika - możliwość tworzenia ramki
Szybkie liczniki HSC Jednofazowe: 2 kanały 100 kHz + 2 kanały 20 kHz
Dwufazowe: 1 kanał 50 kHz + 1 kanał 10 kHz
Liczba modułów rozszerzających 3 + moduł RTC
Zasilanie 110 ÷ 230 V AC

do góry

WBUDOWANE FUNKCJE SPECJALNE


- Filtracja wejść

Wbudowana funkcja filtracji pozwala ignorować sygnały wejściowe o czasie trwania krótszym od zadanego. Możliwe do ustawienia czasy filtracji: 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ms.
Czas filtracji ustalany jest dla zespołu 8 wejść.

Ilustracja działania filtracji oraz metoda konfiguracji.

- Wejście impulsowe

Funkacja ta umozliwia przechwytywanie sygnałów wejściowych o czasie trwania krótszym od czasu skanu. Najkrótszy możliwy do przechwycenia impuls musi twać co najmniej 10µs.
Możliwe jest załšczenie tej funkcji dla 8 wejść P0000-P0007.

Ilustracja działania funkcji oraz metoda konfiguracji.

- Regulatory PID

Właściwości Opis
Liczba pętli 8 pętli PID z autotunningiem
Liczba instrukcji Pętla regulacyjna obsługiwana jest przy pomocy dwóch instrukcji:
PID8 - regulacja;
PID8AT - autotunning
Tryby pracy Dwupołożeniowy, P, PI, PID
Tryb pracy ręcznej Możliwe jest ręczne zadawanie wartości wyjściowej
PWM Możliwe jest przekszatłcenie wartości wyjściowej w impuls o modulowanym wypełnieniu i zadanej długości
Czas skanu 0,1 - 10 s
Algorytm regulacji Prędkościowy lub pozycyjny

Przykładowy program obrazujący użycie regulatora PID

 

- Szybkie liczniki HSC

Właściwości Opis
Wejścia 1 faza: 4 liczniki
2 fazy: 2 liczniki
Sygnały wejściowe faza A, faza B, wejście ustawiające (preset)
Zakres licznika od -2 147 483 648 do -2 147 483 647 (32 bity)
Prędkość zliczania Ch0, Ch1 (1 faza 100kHz/ 2 fazy 50kHz)
Ch2. Ch3 (1 faza 20Hz/ 2 fazy 10kHz)
   
Funkcje Opis
Tryby pracy Możliwe są cztery tryby pracy HSC:
- 1-faza: inkrementacja/dekrementacja przez program
- 1-faza+ kierunek: inkrementacja/dekrementacja w zależności od syganłu fazy B
- 2-fazy CW/CCW
- 2-fazy z detekcją przesunięcia faz
Możliwość ustawiania Możliwe jest zadawanie wartości początkowej z programu
Licznik pierścieniowy Po przekroczeniu wartości zadanej licznik liczy od 0
Funkcja porównania Po osiągnięciu wartości zadanej ustawiane jest 1 na odpowiednim wyjściu
RPM Wbudowana funkcja pozwala na bezpośredni odczyt liczby obrotów na minutę

Schemat połączeń

 

- Pozycjonowanie osi

Funkcje Właściwości
Liczba osi 2 osie
Metoda kontroli Point-to-point, kontrola prędkości
Jednostka kontroli Impuls
Zakres danych 20 bloków danych dla każdej z osi (20 kroków)
Pozycjonowanie Metoda Pozycja absolutna lub względna (inkrementalna)
Zakres 'adresów' od -2 147 483 648 do 2 147 483 647
Prędkość Max 100kHz, zakres: 5-100 000 impulsów/sek
Przyspieszenie/ Zwalnianie Trapezoidalny przebieg prędkości,
czas przyspieszania/zwalniania 0-10 000 ms
Kompensacja luzów 0-1000 impulsów
Przesunięcie prędkości 5-100 000 impulsów/sek
Zakres prędkości 5-100 000 impusów/sek
Tryby pracy 'End', 'Keep', Praca ciągła
Metoda powtarzania Jeden raz, praca ciągła
Powrót (home) Prędkość 5-100 000 impulsów/sek
Przerwa pomiędzy krokami 0-10 000 ms
Tryby wywoł. powrotu 3 tryby
Wyjście PWM Długość cyklu 1-20 000 ms
Wypełnienie impulsów 0-100%

Przykład połączenia PLC i silnika krokowego (serwonapędu)

do góry
SPECYFIKACJA PODSTAWOWA SERII MASTER-K120S ECONOMIC

Właściwości Opis
Metoda pracy Cykliczne wykonywanie zapisanego programu
Zapamiętywanie stanu I/O Odświeżanie co 1 cykl
Język programowania Drabinkowy (LD), Mnemoniczny (IL)
Instrukcje podstawowe 30
Instrukcje aplikacyjne 265
Typy wejść DC 12-24V (LED sygnalizacyjny), analogowe, temperaturowe (Pt100), 1 licznikowe do 20kHz
Typy wyjść przekaźnik
Max. liczba I/O binarnych 70
Szybkość pracy CPU 0,4 µs / krok
Pojemność programu 2.000 kroków
Markery Wejścia / Wyjścia P000 ÷ P063F (1024)
Markery Pomocnicze M000 ÷ M191F (3072)
Markery Keep K000 ÷ K031F (512)
Markery Link L000 ÷ L063F (1024)
Markery specjalne F000 ÷ F063F (1024)
Timery T000 ÷ T255
Liczniki C000 ÷ C255
Step Controller S00.00 ÷ S99.99
Rejestry 16 bitowe D0000 ÷ D4999 (5000)
Typy timerów Opóźniony ON, Opóźniony OFF, Sumujący, Monostabilny, Ponownie wyzwalany
Typy liczników Up, Down, Up-Down, Ring Counter
Komunikacja 2x RS 232 + RS 485 w jednostkach z 10, 14 I/O, przy czym pracuje RS 485 lub RS232
Protokoły komunikacyjne MODBUS ASCI/RTU, CNet (LGIS), użytkownika - możliwość tworzenia ramki
Wbudowane potencjometry 2 punkty - tylko w jednostkach z 10, 14 I/O
Liczba modułów rozszerzających 2 + moduł RTC
Zasilanie 110 ÷ 230 V AC

Oprogramowanie KGL-WIN i kable połączneioweAplikacja KGL-WIN jest darmowym narzędziem dostarcznym wraz z sterownikiem Master-K.

KGL-WIN umozliwia edycję programu w prostych językach drabinkowym LD oraz liście instrukcji IL. Możliwe jest przechodzenie podczas edycji z języka LD do IL lub odwrotnie.

Ponadto aplikacja KGL-WIN udostępnia m.in. funkcje monitora, debuggera oraz edycji online.

LG zastosowało bardzo prosty układ kabli połaczeniowych. Kabel loadera składa się z trójżyłowego kabla oraz dwóch wtyków 9-pinowych: męskiego po stronie PLC oraz żeńskiego po stronie PC. Układ połączeń kabla przedstawiono poniżej.

PLC PC
2 (Rx) 3 (Tx)
3 (Tx) 2 (Rx)
5 (GND) 5 (GND)

do góry


80-171 Gdańsk, ul. J. S. Bacha 20, tel. (58) 320 15 37, fax (58) 320 15 39, e-mail:
41-300 D‘browa Górnicza, ul 11. Listopada 1, tel./fax (32) 264 99 59,