Foster

 
 
 
 
    Yaskawa J1000
    Yaskawa V1000
    Yaskawa A1000
    Yaskawa J7/V7
    Yaskawa E7/F7
    Yaskawa G5/G7
    Jaguar CUB
    Jaguar VXM
    Jaguar VXSM
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foster

Falowniki CIMR-E7 i CIMR-F7

 • Sterowanie wektorem momentu obrotowego F7
 • Auto-tuning
 • Sterowanie specjalizowane do pomp tylko E7
 • Synchronizowany restart
 • Kompensacja poślizgu
 • Przeciążenie do 200% F7
 • Praca oszczędzająca energię
 • Wybór częstotliwości nośnej falownika
 • Regulator PID
 • Prosta obsługa i software
 • RS422 oraz dodatkowe karty rozszerzeń
 • Wykonanie IP40

Falowniki serii CIMR-E7 zostały stworzone do typowych aplikacji pompowych i wentylatorowych. Zostały wyposażone w mechanizm automatycznej pracy falownika w zależności od sytuacji na obiekcie. Zaletą ich jest możliwość pracy oszczędzającej energię oraz szerokie możliwości współpracy z urządzeniami zewnętrznymi. Interface RS422 jest standartem a dodatkowe karty rozszerzeń PROFIBUS-DP, Device-net są dostepne.Falowniki te są wykorzystywanerównież w prostych maszynach.

Falowniki serii CIMR-F7 powstały jednocześnie z serią CIMR-E7 więc programowanie ich jest prawie identyczne. Są to jednak falowniki wektorowe, o większych możliwościach przeciążeń. Są one dedykowane do szerokiej gamy maszyn przemysłowych od przenosników poczynając, przez wytłaczarki idąc a kończąc na suwnicach.

Sterowanie wektorem momentu

 • Sterowanie wektorem jest wysoko specjalizowaną metodą sterowania dla silników indukcyjnych. Firma YASKAWA zastosowała ją w systemie kontroli wektora pola, odpowiednio dostosowując algorytm sterowania falownikiem. Wyjście falownika jest obliczane na podstawie obciążenia w różnych warunkach pracy pod kątem optymalnego napięcia, prądu wyjściowego oraz efektywnego utrzymania momentu silnika. Metoda ta w znacznym stopniu poprawia precyzję i przyspiesza obliczenia w zakresie niskich częstotliwości.
 • Sterowanie wektorem momentu zwiększa zakres obciążeń. Dynamika napedów seria CIMR-F7 wynosi 100:1 z pętlą otwartą.
 • Zaawansowana kompensacja poślizgu stabilizuje działanie wyrównując wahania obciążenia.
 • Funkcja automatycznego podbicia momentu pokrywa całkowicie zakres prędkości, sterując napięciem i prądem wyjściowym zgodnie z obciążeniem.
 • Dzięki zastosowaniu szybkich elementów mocy (IGBT) zwiększono prędkość odpowiedzi falownoka na wahania momentu obciążenia.
 • Nowa metoda sterowania PWM z kompensacją czasu martwego poprawia kształt fali prądu wyjściowego, co znacznie zmniejsza poziom hałasu silnika przy niskich częstotliwościach


Hamowanie dynamiczne

 • Falowniki CIMR-F7 w zakresie mocy: od 0,4 kW do 15 kW są przystosowane do podłączenia zewnętrznego rezystora hamującego gdyż posiadają wbudowany czoper. Rezystor hamujący stosuje się, gdy moment hamujący wzrasta do 100% lub powyżej zakresu mocy falownika.


Auto-tuning i inne inteligentne funkcje

 • Serie CIMR-E7 i CIMR-F7 posiadają opracowaną przez YASKAWĘ unikalną funkcję automatycznego strojenia dokonującą automatycznego pomiaru charakterystyk silnika i adaptacji działania falownika do różnych silników.
 • Standardowe działanie sekwencyjne dopuszcza możliwość ustawienia do 16 różnych prędkości.
 • Nastawialna częstotliwość nośna (od 0,75 do 10 kHz) pozwala uzytkownikowi wybrać optymalny dźwięk pracy w zależności od warunków otoczenia.
 • Funkcja "Skok częstotliwości" zabezpiecza silnik i jego obciążenie przed rezonansem. Możliwe jest ustawienie 3 różnych częstotliwości.
 • Częstotliwość może być zadawana napięciem, prądem, sygnałem częstotliwościowym i RS422.
 • Filtry zgodne z normą EN50081-1 mogą być podłączane do wszystkich modeli.
 • Monitorowanie: pełne możliwości poprzez RS422 a na wyjściach prądowych: częstotliwość wyjściowa, prąd, napięcie, moc, moment.
 • Wartości funkcji i dane mogą być zmieniane za pomocą softwaru Drive Wizard .
 •  


Specyfikacja

Metoda sterowania
Częstotliwość maksymalna
Częstotliwość nośna

Metoda kontroli charakterystyki U/f

Podbicie momentu
 
Przyspieszanie/Zwalnianie
 
 
 
Limity częstotliwości
Restart po zaniku sieci
 
Sposoby operowania:
 
 
Nastawa częstotliwości:
 
 
 
 
 
 
 
Wyświetlacz cyfrowy LED
 albo LCD
 
 
Metoda chłodzenia
 
Funkcje ochrony
 
 
 
 
Stopień ochrony obudowy
Temperatura otoczenia
Wilgotność otoczenia
Temperatura przechowywania
Sterowanie PWM
50 do 120Hz E7; 50 do 400Hz F7
0,75 do 15kHz

Sterowanie wektorowe OLV tylko F7
Liniowe i kwadratowe
Automatyczne podbicie dla F7
i ręcznie ustawione dla E7
Niezależne wybierane czasy przyspieszania i
zwalniania 0,01 do 6000 s.
Dwie krzywe przyśpieszania/zwalniania.

Limit górnej i dolnej częstotliwości (0-400Hz).
5 typów

Panel sterujący:przyciskami
Listwa zaciskowa
RS422
Listwa zaciskowa
Panel sterujący: przyciskami + ,-;
Zewnętrznym potencjometrem: POT (VR)
Wejście analogowe: 0 do 10V (0 do 5V),
4 do 20mA,
Binarny wybór częstotliwości: kombinacją
trzech wejść binarnych można wybrać
8 częstotliwości;
Częstotliwość wyjściowa, prąd wyjściowy,
prędkość silnika , prędkość liniowa,
kody alarmów, kody funkcji i dane
funkcji oraz historia wyłączeń awaryjnych.
Naturalna dla 0,75kW lub poniżej.
Wentylator powyżej 1,5kW.
Nadmierny prąd, zwarcie, zwarcie do
ziemi, nadmierne napięcie, zbyt
niskie napięcie, przeciążenie,
przegrzanie, przeciążony silnik,
alarm zewnętrzny, otwarta faza na
wejściu, błąd CPU i pamięci.
IP20
-10 do +45°C
5 do 95%RH (bez kondensacji)
-20 do +60°C
Typ CIMR-E7C4...1 0P4 0P7 1P5 2P2 3P7 4P0 5P5 7P5 011 015 018 022..300...
Nominalny silnik VT[kW] 0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 4,0 5,5 7,5 11 15 18,5 22<
Wyjście 3 x 380-480V (proporcjonalne do Uzas), 0-400Hz
Prąd VT[A] 1,8 2,1 3,7 5,3 7,6 8,7 13 17 24 31 39  
Przeciążenie 120% 1 minuta
Zasilanie 380-480 VAC 50-60Hz Umin=310 VAC
Sposób zamawiania: E7C4 XXX 1
XXX- moc kW: 0,4-0P4, 11-011, 160-160


Typ CIMR-F7C4...1 0P4 0P7 1P5 2P2 3P7 4P0 5P5 7P5 011 015 018 022..300...
Nominalny silnik VT[kW] 0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 4,0 5,5 7,5 11 15 18,5 22<
Wyjście 3 x 380-480V (proporcjonalne do Uzas), 0-400Hz
Prąd CT[A] 1,8 2,1 3,7 5,3 7,6 8,7 13 17 24 31 39  
Przeciążenie 150% 1 minuta
Zasilanie 380-480 VAC 50-60Hz Umin=310 VAC
Sposób zamawiania: F7C4 XXX 1
XXX- moc kW: 0,4-0P4, 11-011, 160-160


do góry


80-171 Gdańsk, ul. J. S. Bacha 20, tel. (58) 320 15 37, fax (58) 320 15 39, e-mail:
41-300 D‘browa Górnicza, ul 11. Listopada 1, tel./fax (32) 264 99 59,